هاست سی‌پنل آلمان

هاست سی‌پنل 500 مگابایت آلمان
 • 500 مگابایت
  گنجایش
 • SSD PRO
  هارد
 • 10 گیگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • 1 عدد
  دامنه قابل میزبانی
 • cPanel
  کنترل پانل
 • دارد
  SSL رایگان
 • دارد
  پشتیبانی وردپرس
 • رایگان
  ترابرد سایت
 • بی‌شمار
  سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری
هاست سی‌پنل 1 گیگابایت آلمان
 • 1000 مگابایت
  گنجایش
 • SSD PRO
  هارد
 • 100 گیگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • 1 عدد
  دامنه قابل میزبانی
 • cPanel
  کنترل پانل
 • دارد
  SSL رایگان
 • دارد
  پشتیبانی وردپرس
 • رایگان
  ترابرد سایت
 • بی‌شمار
  سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری
هاست سی‌پنل 2 گیگابایت آلمان
 • 2000 مگابایت
  گنجایش
 • SSD PRO
  هارد
 • 180 گیگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • 1 عدد
  دامنه قابل میزبانی
 • cPanel
  کنترل پانل
 • دارد
  SSL رایگان
 • دارد
  پشتیبانی وردپرس
 • رایگان
  ترابرد سایت
 • بی‌شمار
  سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری
هاست سی‌پنل 5 گیگابایت آلمان
 • 5000 مگابایت
  گنجایش
 • SSD PRO
  هارد
 • 300 گیگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • 1 عدد
  دامنه قابل میزبانی
 • cPanel
  کنترل پانل
 • دارد
  SSL رایگان
 • دارد
  پشتیبانی وردپرس
 • رایگان
  ترابرد سایت
 • بی‌شمار
  سایر ویژگی‌ها
 • آنی واگذاری