لایسنس سولاس وی ام

Solusvm - Master
 • دارد
  دریافت آخرین نسخه
 • دارد
  فعالسازی آنی
 • دارد
  پشتیبانی مستقیم
 • دارد
  دسترسی به TDN
 • دارد
  ساخت VM بر روی سرور Master
Solusvm - Slave
 • دارد
  دریافت آخرین نسخه
 • دارد
  فعالسازی آنی
 • دارد
  پشتیبانی مستقیم
 • دارد
  دسترسی به TDN
 • ندارد
  ساخت VM بر روی سرور Master