اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 هاستینگ

سوالات و مشکلات مربوط به هاست

 امور مالی

سوالات مربوط پرداخت ها، فاکتورها

 دامین

سوالات مربوط به بخش دامنه